Jak rozliczyć PIT od dochodów osiąganych przez sportowców

« powrót | Data publikacji: 03-02-2017 21:41

Sportowcy, którzy czerpią dochody z rywalizacji w zawodach sportowych na terenie RP, mają do dyspozycji dwie formy opodatkowania: zasady ogólne, czyli skalę podatkową oraz podatek liniowy.

 

Na wstępie warto zauważyć, że definicja sportu tak jak ją skonstruowano w ustawie o sporcie, nie daje żadnych podstaw do czynienia rozróżnień między sportem amatorskim, zawodowym i kwalifikowanym. W praktyce oznacza to pewną dowolność w kwalifikowaniu zarobków profesjonalnie występujących zawodników ze względu na możliwe źródła przychodów. Nierzadko zawodowi sportowcy wiążą się z klubami sportowymi za sprawą umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług sportowych. Jednak w sytuacji, gdy zawodnika nie obowiązuje tego rodzaju umowa z finansującym go ośrodkiem sportowym, uzyskiwane przez niego dochody równie dobrze pochodzić mogą z indywidualnej działalności gospodarczej bądź też działalności wykonywanej osobiście. Oznacza to, że bieżąca kwestia jak rozliczyć pit 2017 zawodowego sportowca okazuje się pochodną podjętych uprzednio decyzji (tyczących się zakończonego już roku podatkowego) oraz specyficznych preferencji podatkowych danego zawodnika.


Co do zasady, nakład pracy poniesiony przez sportowca klasyfikuje się jako działalność wykonywaną osobiście. Przychody pochodzące z działalności wykonywanej osobiście określono w ustawie o podatku dochodowym jako mające swe źródło w aktywności artystycznej, literackiej, oświatowej, naukowej, trenerskiej i publicystycznej, a także sportowej (w tym stypendia sportowe oraz praca sędziów prowadzących zawody sportowe). Działalność wykonywana osobiście standardowo rozliczana jest za pomocą 18% lub 32% stawki podatku PIT. Z prawnego punktu widzenia najodpowiedniejszą formą umowy dla profesjonalnego zobowiązania sportowego jest umowa o świadczenie usług sportowych opierająca się na przepisach dotyczących umowy zlecenia. Wynika to z założenia, że jest to umowa dotycząca „należytej staranności” — zawodnik podejmuje zobowiązanie do świadczenia usług w sposób, który prowadzi do osiągnięcia możliwie najwyższych wyników sportowych, co w konsekwencji przekłada się na wyniki klubu sportowego. W przypadku umowy o świadczenie usług sportowych pobierana jest 18% zaliczka na podatek dochodowy, a podatnik standardowo rozlicza 20% koszty uzyskania przychodu.

Faktem jest jednak, że to umowa o pracę z klubem sportowym jest najwygodniejszym dla wielu profesjonalnych zawodników rozwiązaniem. Jeżeli sportowiec podpisuje umowę o pracę z klubem sportowym to niezależnie od specyfiki zawodu, który wykonuje, jego przychody kwalifikuje się jako pochodzące ze stosunku pracy. Dochody opodatkowane są według skali 18% lub 32% a zaliczki na poczet PIT pobiera pracodawca. Oznacza to, że kwestia rocznego rozliczenia podatkowego w tym wypadku nie jest bardziej skomplikowana od rozliczenia większości pracujących obywateli naszego kraju i sprowadza jedynie się do podstawowego zagadnienia jak rozliczyć PIT 37.

Jednak najbardziej interesująca sytuacja fiskalna zawodnika sportowego ma miejsce w przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Jeszcze do niedawna sama możliwość rozliczania dochodów profesjonalnych zawodników sportowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej była kwestią sporną, a orzecznictwo polskich sądów wskazywało raczej na niedopuszczalność takiego rozwiązania. Centralnym punktem tego sporu była ewentualność zakwalifikowania przychodów z działalności wykonywanej osobiście (sport jest zaliczany do takiej działalności) jako działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym — oczywiście w przypadku prowadzenia przez sportowca działalności gospodarczej. Ostatecznie w roku 2014 przyznano rację sportowcom. Aktualnie, opodatkowana liniowo działalność gospodarcza zawodowego sportowca podlega zwykłym w przypadku tej formy rozliczenia przepisom podatkowym. Oznacza to przede wszystkim, że kwestia jak rozliczyć PIT za 2016 wobec ewentualności zastosowania podatku liniowego, została faktycznie rozstrzygnięta przed rokiem, kiedy to należało wystosować wniosek do urzędu skarbowego o przyjęcie tej formy opodatkowania. Jeżeli taki wniosek został złożony i pozytywnie rozpatrzony, właściwym formularzem jest dla sportowca PIT 36L.

Z zagadnieniem działalności gospodarczej zawodnika wiąże się kwestia przychodów uzyskiwanych od sponsora i udostępniania wizerunku. Jak rozliczyć PIT 2017 w przypadku sportowca uzyskującego przychody od sponsora? Należy je traktować jako przychody z uprawiania sportu w ramach działalności wykonywanej osobiście lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W pierwszym przypadku — współpracy ze sponsorem na podstawie umowy zlecenia — sponsor odpowiada za wszelkie formalności, jest także odpowiedzialny za rozliczenie i odprowadzenie zaliczek na PIT. Jednak znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron jest prowadzenie przez sportowca działalności gospodarczej. Daje to sponsorowi możliwość zakwalifikowania swojego wydatku jako kosztów uzyskania przychodu, a jednocześnie sportowiec może korzystać z opodatkowania liniowego na dochody pochodzące z udostępniania swojego wizerunku. Może to oznaczać różnicę między obciążeniem sportowca 32% podatkiem według skali podatkowej a podatkiem liniowym od dochodów osiągniętych ze współpracy ze sponsorem w wysokości 18%. Sportowiec prowadzący działalność gospodarczą zachowuje także możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz podatku VAT, ponieważ usługi świadczone sponsorowi podlegają temu podatkowi. Istnieje w końcu możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego, jeżeli obroty roczne nie przekraczają 150 tys. zł.Tekst przygotowany we współpracy z PITax.pl. PITax to internetowy portal podatkowy, który za cel stawia sobie udostępnianie i rozwijanie cyfrowej platformy do przyjaznego, skutecznego i bezpłatnego rozliczania podatków.

Zobacz również:
wirtualna akademia tenisowa
więcej
reklama 

kalendarz ATP
TERMIN
TURNIEJ
05.02-11.02

Open Sud de France

MONTPELLIER, FRANCE

05.02-11.02

ECUADOR OPEN

QUITO

05.02-12.02

Garanti Koza Sofia Open

Sofia

12.02-18.02

Argentina Open

BUENOS AIRES, ARGENTINA

więcej
wywiady
więcej
kalendarz WTA
TERMIN
TURNIEJ
12.02-18.02

Qatar Total Open 2018

Doha, Qatar

19.02-25.02

Dubai Duty Free Tennis Championships

Dubai, United Arab Emirates

19.02-25.02

Hungarian Ladies Open

Budapest, Hungary

26.02-04.03

Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Acapulco, Mexico

więcej
partner strategiczny

Lider turystki tenisowej!
Sprawdź !

partnerzy:

© 2003 - 2013 tenisportal.com | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Materiały na stronie są chronione prawem autorskim - kopiowanie zabronione.

X