Kursy i szkolenia

Czy myśleliście kiedykolwiek o tym, aby, wykorzystując własne doświadczenie związane z grą w tenisa, dzielić się tą wiedzą z innymi? Jesteście osobami cierpliwymi, gotowymi do poświęceń, kreatywnymi i komunikatywnymi, a swój wolny czas chcielibyście przeznaczyć na szkolenie tych, którzy rozpoczynają lub kontynuują ścieżkę, prowadzącą do poznania tajników białego sportu? Praca instruktora lub trenera tenisowego to coś w sam raz dla Was. Pojawia się jednak pytanie: w jaki sposób rozpocząć te działania? Poniższy poradnik spróbuje choć częściowo wyjaśnić wszystkie najważniejsze niejasności.

 

W Polsce wyróżniamy cztery stopnie trenerskie:

– Instruktor

– Trener 1. klasy

– Trener 2. klasy

– Trener klasy mistrzowskiej

 

Instruktor

 

Zdecydowana większość z nas, osób myślących o rozpoczęciu kariery trenerskiej, nie mających przy tym specjalistycznego wykształcenia nabytego na skutek ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego, zainteresuje przede wszystkim oferta kursu na instruktora tenisowego.

 

Uprawnienia, które uzyskamy po ukończeniu takiego szkolenia, pozwolą nam na podjęcie pracy np. w klubach, ośrodkach wypoczynkowych, koloniach, obozach sportowych lub szkołach w ramach nauczyciela wychowania fizycznego. Po zaliczonym szkoleniu i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu wg wzoru z rozporządzenia Ministerstwa Sportu oraz dwuletnią licencję Polskiego Związku Tenisowego

 

Podstawowe wymagania od kandydatów na instruktora tenisowego to:

– minimum ukończenie szkoły średniej

– zaświadczenie lekarskie, informujące o możliwości podjęcia pracy w charakterze instruktora tenisowego

– odpis dyplomu ukończenia studiów ( kierunek WF oraz Sport ) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)

– adekwatny poziom umiejętności tenisowych

 

Typowy kurs instruktorski składa się z trzech części: części ogólnej, w formie wykładów, kończącej się pisemnym testem sprawdzającym widzę nabytą podczas zajęć, części specjalistycznej, w formie wykładów oraz zajęć praktycznych, kończącej się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, a także praktyk instruktorskich. Każdy z uczestników kursu musi odbyć 20 godzin praktyk instruktorskich w dowolnie wybranym przez siebie klubie lub inne placówce szkoleniowej. Zakres praktyk obejmuje: hospitowanie zajęć, demonstrację ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie fragmentów zajęć pod opieką dyplomowanych instruktorów. Warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej na koniec kursu jest złożenie dziennika praktyk wraz z wymaganymi pieczęciami oraz podpisami.

 

Program kursu obejmuje m.in.:

 

  1. Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu tenisa ziemnego, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
  2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci w różnym wieku.
  3. Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów gry i sędziowania z zakresu tenisa ziemnego.
  4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu tenisa ziemnego.
  5. Zapoznanie uczestników z genezą i historią tenisa ziemnego, rozwojem tenisa ziemnego na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
  6. Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego)

 

Typowy program obejmuje 250 godzin zajęć (dla osób uczestniczących w całym kursie)

 

- 150 godzin zajęć (dla osób uczestniczących w części specjalistycznej- absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne oraz kierunku Sport.

Średnia cena kursu to około 2000 złotych, dla osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie lub 1200 złotych, dla absolwentów AWF po kierunku WF oraz Sport.

Należy podkreślić, że zgodnie z programem licencjonowania instruktorów i trenerów tenisa (od 1.12.2007 r.) licencje instruktorskie oraz trenera II klasy otrzymuje się na okres dwóch lat. Licencje te zostaną przedłużone pod warunkiem:

– zdobycia określonej liczby punktów (tabela wraz z zasadami przydzielania punktów dostępna na stronie www.trenerzy.pzt.pl)

– odbycie kursu doszkalającego

 

Trener II klasy

W celu zdobycia uprawnień trenera II klasy należy skończyć Akademię Wychowania Fizycznego ze specjalnością trener  tenisa ziemnego lub też skończyć studia podyplomowe o tej samej specjalizacji.
Podyplomowe studia trenerów tenisa przeznaczone są  dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata lub magistra) posiadających przez okres co najmniej 3 lat tytuł instruktora sportu w tenisie.
Program studiów podyplomowych przewiduje:

-  300 godzin dydaktycznych, w tym 96 godzin wykładów i seminariów

-  204 godzin ćwiczeń

 

Koszt studiów podyplomowych kształtuje się w granicach 3000 zł.

Licencję trenera II klasy otrzymuje się na okres 2 lat. W celu przedłużenia licencji należy spełnić określone warunki (dostępne na stronie: www.trenerzy.pzt.pl)

 

Aby awansować na stopień trenera I klasy lub trenera klasy mistrzowskiej, należy spełnić warunki opisane szczegółowo w tabeli dostępnej na stronie: www.pzt.lh.pl/regulaminy/awans_tren.pdf

 

Na koniec podajemy Wam również adresy stron internetowych organizatorów szkoleń na Instruktora tenisa:

 

 

 

wirtualna akademia tenisowa
więcej
reklama 

kalendarz ATP
TERMIN
TURNIEJ
05.02-11.02

Open Sud de France

MONTPELLIER, FRANCE

05.02-11.02

ECUADOR OPEN

QUITO

05.02-12.02

Garanti Koza Sofia Open

Sofia

12.02-18.02

Argentina Open

BUENOS AIRES, ARGENTINA

więcej
wywiady
więcej
kalendarz WTA
TERMIN
TURNIEJ
12.02-18.02

Qatar Total Open 2018

Doha, Qatar

19.02-25.02

Dubai Duty Free Tennis Championships

Dubai, United Arab Emirates

19.02-25.02

Hungarian Ladies Open

Budapest, Hungary

26.02-04.03

Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Acapulco, Mexico

więcej
partner strategiczny

Lider turystki tenisowej!
Sprawdź !

partnerzy:

© 2003 - 2013 tenisportal.com | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Materiały na stronie są chronione prawem autorskim - kopiowanie zabronione.

X